ROŚLINY ZBOŻOWE


Zboża lub rośliny zbożowe to rośliny uprawne z rodziny traw. Ich owoce wytwarzają nasiona o wysokiej zawartości skrobi, są one wykorzystywane do celów konsumpcyjnych (mąki, kasze, oleje, syropy), pastewnych i przemysłowych (młynarstwo, farmaceutyka).

Zboża ze względu na okres wegetacji dzielimy na:

                                                               pszenica        zboża jare                                                               zyto        zboża ozime

strona główna
dalej